>

Wielcy podróżnicy, to przecież po części każdy z nas

Kimże jest podróżnik, któż to taki? Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach Encyklopedii PWN, jest to osoba odbywająca podróż. A czymże jest w takim razie wspomniana podróż? Pochodzące z łacińskiego języka słowo oznacza, ni mniej ni więcej, tylko zmianę aktualnego miejsca pobytu na inne, odległe.

Czy zgodnie z tą definicją tylko osoba wędrująca na przysłowiowy drugi koniec świata, będzie uważana za podróżnika? Czy będzie nim też ten, który z plecakiem na ramionach zwiedza poszczególne części naszego kraju? Wydaje się, że odległość od domu nie jest ważna, ważny jest cel podróży i jej program. Gdy chcemy zwiedzać nowe miejsca, poznawać, oglądać, odkrywać duże lub też małe ich atrakcje to nasz wyjazd nabiera kształtu podróży.

Gdy nasza ciekawość świata zaspokajana jest dopiero wtedy, gdy spotykamy miejsca dla nas do tej pory nieznane, planując jednocześnie kolejne takowe eskapady, możemy o sobie powiedzieć, że stajemy się podróżnikami.