>

Integracyjna wycieczka klasowa

Każda z wycieczek szkolnych wpływa bezpośrednio na zacieśnianie się więzi między jej uczestnikami, powoduje, iż zmieniają się relacje między nimi, czasami bardziej je zacieśniając a czasami wręcz przeciwnie.

Wspólne spędzanie czasu, wyzwania, którym trzeba stawić czoła nie tylko, jako indywidualna jednostka, ale także, jako zintegrowana grupa, są wspaniałą formą nie tylko spędzania czasu, ale przede wszystkim nauki współdziałania w tejże grupie, a co za tym idzie w społeczeństwie.

W dobie gdzie większość dzieci skierowana jest na budowanie własnego „ja”, bardzo ważnym jest fakt nauczenia ich odnalezienia siebie pośród innych ludzi a także uwzględnienia i dostosowania się do ich potrzeb, potrzeb ludzi tworzących moją grupę czy to kolegów czy to w przyszłości współpracowników.

Wspólne wyjazdy na różnego rodzaju pikniki rajdowe, górskie, linowe, strzelnicze, survivalowe dają takowe możliwości.

Oferta jest duża i czasami warto przedłożyć takową formę spędzenia czasu dla szkolnej młodzieży ponad zwiedzanie zabytków kolejnego miasta, które to niekoniecznie wywoływać będzie tak duże emocje jak wyjazd typowo integracyjny.