>

Najlepsze uczelnie rolniczne i zawodowe

Najlepsze uczelnie wyższe to Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, zaraz za nimi plasuje się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a niewiele dalej są Politechnika Warszawska i Wrocławska. Jakie są natomiast najlepsze uczelnie rolnicze w naszym kraju? Na miano najlepszej uczelni wyższej rolniczej w naszym kraju zasługuje niewątpliwie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W wielu rankingach dotyczących najlepszych szkół wyższych rolniczych w Polsce wysokie miejsca zajmują takżeUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu orazUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Warto także wspomnieć o najlepszych uczelniach wyższych o profilu zawodowym. Warto więc wspomnieć oPWSZ im. Prezydenta St.

Wojciechowskiego w Kaliszu czyPaństwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej alboPWSZ w Tarnowie. To one od lat kształcą studentów na bardzo wysokim poziomie, co jest odzwierciedleniem właśnie w rankingach,które mają duże znaczenie dla studentów wybierających kierunek studiów.