>

Wyższe szkoły sztuk pięknych

W Polsce funkcjonuje aktualnie dziewięć publicznych uczelni, związanych ze sztukami pięknymi. Większość z nich przyjęła nazwę akademii sztuk pięknych, mogą jednak przyjmować też nazwy uniwersytetów profilowanych.

Oferują one kierunki, które są związane z bardzo szeroko rozumianą sztuką. Dzieje się tak, ponieważ sztuki plastyczne można obecnie podzielić na trzy dyscypliny: sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwację i restaurację dzieł sztuki.

Aby dostać się na uczelnię plastyczną, zwykle trzeba przejść specjalny egzamin kierunkowy. Żeby kandydat mógł być do niego dopuszczony, bardzo często wymaga się od niego także przyniesienia dotychczasowych realizacji, by określić poziom jego zdolności, choć powoli odchodzi się od tego elementu postępowania rekrutacyjnego.

Wyniki egzaminu zwykle zostają podane w przeciągu kilku dni. W niektórych placówkach artystycznych możliwe jest uczęszczanie także na zajęcia z innej dziedziny, niż tej wybranej jako jego kierunkowa.