Wojciech Olejniczak

Wycieczka szkolna to też wyjście do teatru czy kina

Wycieczka szkolna to hasło kojarzące się przede wszystkim z wyjazdem dzieci i młodzieży poza miejsce nauki i zamieszkania.

Jednak często zapominamy, iż krótkie wyjścia poza mury szkoły są także tego rodzaju aktywnością.

Własna okolica, rodzime miasto czy miasteczko oferuje także mnóstwo możliwości wspólnego spędzania czasu.

Oczywiście najbardziej popularnym i wywołującym radość wśród podopiecznych jest wyjście do kina.

Łatwe do zorganizowania, niewymagające wielkich nakładów i czasowych i finansowych, stanowi niemałą atrakcję.

Będące nierzadko nagrodą lub też motywatorem do prawidłowych zachowań na terenie szkoły oraz odpowiedniego poziomu nauki, stanowi bardzo atrakcyjny rodzaj wspólnego „wypadu”.

Także bardziej ambitne wycieczki do muzeów, galerii, na wystawy sztuki czy też tematyczne imprezy i wykłady organizowane w dużych miastach stanowią bardzo duże źródło informacji i wiedzy dla uczniów, jednocześnie dając możliwość odpoczynku od nauki w ławce szkolnej.