Wojciech Olejniczak

Wycieczka szkolna, edukacyjno-językowa

Bardzo popularnym ostatnimi czasy, rodzajem wycieczek szkolnych są wycieczki językowe.

Łączące w sobie elementy zwykłej wycieczki z możliwościami poznania kultury, obyczajów danego kraju a przede wszystkim dające możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji językowych.

Ze względu na wysokie koszty, nie zawsze takowy wyjazd musi być wycieczką zagraniczną.

Skorzystać można także z bogatej oferty krajowej.

Organizowana w Polsce, takowa wycieczka, dostarcza podobnych bodźców i spełnia także pokładane cele.

Uczniowie obcując przez cały dzień z językiem obcym, korzystając z różnego rodzaju zabaw i spotkań organizowanych w tymże jeżyku, przez cały dzień zmuszani są do językowej aktywności i rozmowy tylko w mowie obcej.

Daje to wiele korzyści, ponieważ pomijając rozszerzanie wiedzy, przede wszystkim przełamuje barierę swobodnego wypowiadania się.

Czasami tego typu wyjazdy łączone są z innymi grupami młodzieży, z innych regionów lub także z innych krajów.

Obojętnie czy mają miejsce na terenie Polski czy też za jej granicą służą wymianie myśli, spotkaniom z rówieśnikami a jednocześnie dają olbrzymie możliwości rozwoju językowych umiejętności dzieci i młodzieży.